Ett återvinnande miljökoncept som bygger markstabilitet för svenskt näringsliv.

TempoTrax® Logo Standing

Vi arbetar för era idéer

Vi tar det från början: i känsliga områden där markarbeten utförs, som till exempel vid byggarbetsplatser, vägarbeten och liknande, krävs ofta en grundförstärkning av området och temporära tillfartsvägar för att trygga ett stabilt och säkert markarbete. Det gäller inte minst vid tunga fordonstransporter på känslig mark där en jämn viktfördelning är a och o. 

Dessutom kan markskyddet förhindra skador på maskiner och annan utrustning. Och inte minst viktigt: känslig mark som till exempel gräsytor kan skyddas från onödiga skadeverkningar. Andra exempel är stora, publika utomhusevenemang, events och musikfestivaler – värsta lervällingen är mer regel än undantag efter kraftiga regn.

Ett flexibelt och effektivt skydd är lätthanterliga mattor av återvunnen plast. Och listan på användningsområden av dessa mobila körplattor, är i stort sett obegränsad. 

Markskyddsmattorna är miljöanpassade och tillverkade enbart av återvunnen plast, vilket gör att produkterna ger en minskad mängd utsläpp av koldioxid (CO2). Produktserierna TempoTrax© och ArmorTrax© är dimensionerade för alltifrån mindre entreprenadarbeten till stora byggarbetsplatser med extrema och utmanande markytor och förhållanden. Vårt fokus är att tillverka produkterna av en plast som annars skulle gått till förbränning. I stället använder vi materialet för att tillverka markskyddprodukter, och de kan återanvändas gång efter gång, år efter år. Klimatavtrycket är en minskad miljöpåverkan både i relation till alternativa marksyddslösningar och i relation till energiåtervinning / förbränning av plasten, ett starkt argument för att använda just dessa plattor och produkter (referens: RISE Research Institute of Sweden AB) 

Vi samarbetar med ett stort antal återvinningsföretag för plast runt om i Europa. Och vi ställer höga krav på våra samarbetspartners. Vårt krav är att produkterna håller hög kvalitet och att det handlar om 100 % återvunnen plast som vidare ska kunna återvinnas.

Vi linjerar vårt och våra affärspartners arbete mot FN:s hållbarhetsmål.

* Mål  9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur
* Mål 12: hållbar konsumtion och produktion
* Mål 17: genomförande och globalt partnerskap

Plastråvaran är av en sort som många plastproducerande företag ser som oanvändbar och dömer ut. Bland annat på grund av att den innehåller orenheter i färgen och att den består av blandade plasttyper som många producenter ej kan hantera (vi kallar den “fulplast”).

Vi gör precis tvärtom. Och det gör vi för att lämna vårt bidrag till att minska klimatpåverkan. Dessutom har vi lyckats få fram en produkt som är ekonomiskt fördelaktig för våra kunder, vilket gör att omsättning och produktutbud ökar år från år.

Vad vi erbjuder

Plastmattorna installeras och flyttas manuellt. De har en stabil bärighet på upp till 80 ton och en skyddande, tålig yta som klarar tung belastning och industriell påverkan. Vår produktion är av 100 % återvinningsbart material som också rekommenderas av Byggvarubedömningen (referens BVB och RISE). Återställningsarbete, maskinskador och förseningar i arbetet är minimerade, tack vare den enkla hanteringen av dessa plastmattor. De skyddar jordig mark, gräsmattor, asfalt, betong och alla övriga markbaserade underlag. Med egen produktutveckling av 100 % återvunnet och återvinningsbart plastavfall, är vi idag EU:s mest kostnadseffektiva alternativ.

Skandinaviens prisledande producent & leverantör av miljövänliga markskydd
Markskydd i väst AB   
Sisjö Kullegata 8
421 32 Västra Frölunda, Sweden
+46(0)31 309 11 00

Lager och besöksadress i Stockholm
Tornväktargränd 22
168 59 Bromma, Sweden.
+46 (0)8-345 452

Hållbarhet

Alla våra plastprodukter är tillverkade för att uppfylla de tuffaste utsläppsbestämmelserna i världen. Att arbeta nära våra leverantörer för att möta vår egen strikta höga standard gör det enkelt för kundernas projekt.

Vi använder endast 100 % återvunnen plast, och ser till att det inte finns några föroreningar som är i konflikt med REACH, kandidatlistan eller som är listade i BASTAs * behörighetskriterier, i vår plast.

Var dem är gjorda

Våra tillverkningsanläggningar tillverkar ett komplett sortiment av kärnmaterial av högsta kvalitet för att förbättra både stabiliteten och utseendet på de färdiga panelerna. Endast 100 % återvunnen plast används i produktionen och dessutom är TempoTrax® helt återvinningsbar!

Vi använder bara europeiska tillverkningsanläggningar som vi har ett mycket nära samarbete med, och ligger i framkant när det gäller att använda den plast som ingen annan vill ha.

TempoTrax® Logo

Kontakter

Markskydd i väst AB   
Sisjö Kullegata 8
421 32 Västra Frölunda, Sweden
Org nr: 556852-8383
+46 31 309 11 00
info@markskydd.se